BELANGRIJKE MEDEDELING

Op 27 maart 2016 is Jack zeer plotseling overleden.
Zijn overlijden heeft vele mensen diep geraakt en hij wordt door zijn partner, familie en vrienden enorm gemist.
Zijn zakelijke relaties zijn inmiddels ook grotendeels op de hoogte.
U, als bezoeker van zijn site, wordt misschien overvallen door dit bericht.
We hechten er echter aan op deze manier ook (mogelijke) opdrachtgevers en
klanten van Jack te informeren.

We zullen deze site t.z.t. off line zetten.

HUISVESTING EN ENERGIEVERBRUIK

Energieverbruik is veelal een grote post in de huisvestingskosten. Het is van belang inzichtelijk te maken waar uw grote energieverbruikers zitten en hoe u die de komende jaren in uw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) kunt vervangen.

Bij het inzichtelijk maken van de grote gebruikers kan Jack van den Broecke je helpen. Het monitoren van stroom en gasverbruik brengt vaak veel aan het licht en het in beeld brengen van de warmte lekken van een gebouw met behulp van een warmtebeeldcamera geeft de zwakke plekken weer.

Als Energie Prestatie Adviseur voor de Utiliteitsbouw (EPA-U) kan Jack van den Broecke berekenen wat het huidige energieverbruik van uw gebouw moet zijn en wat de verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden op gaan leveren.

Door deze maatregelen op te nemen in een meerjaren onderhoudsplan verbetert u de waarde van uw vastgoed en brengt de energielasten omlaag.